قيمت روز موادپليمروپلاستيك - ايران پليمر

قيمت روزموادپتروشيمي،قيمت روز مواد اوليه پليمر،قيمت روزموادپلاستيك ، مواد نو ،آسيابي و گرانولي

آخرین مطالب

:: قیمت روزمواداولیه پلیمری کف بازارتهران - 93/11/27 ( دوشنبه بیست و هفتم بهمن 1393 )
:: قیمت روزمواداولیه پلیمری کف بازارتهران - 93/11/21 ( سه شنبه بیست و یکم بهمن 1393 )
:: قیمت روزمواداولیه پلیمری کف بازارتهران - 93/11/16 ( پنجشنبه شانزدهم بهمن 1393 )
:: قیمت روزمواداولیه پلیمری کف بازارتهران - 93/11/13 ( دوشنبه سیزدهم بهمن 1393 )
:: قیمت روزمواداولیه پلیمری کف بازارتهران - 93/10/30 ( سه شنبه سی ام دی 1393 )
:: قیمت روز مواد اولیه پلیمری - کف بازار تهران 93/10/14 ( یکشنبه چهاردهم دی 1393 )
:: قیمت روز مواد اولیه پلیمری - کف بازار تهران ( سه شنبه نهم دی 1393 )
:: قیمت روزمواداولیه پلیمری کف بازارتهران - 93/10/08 ( دوشنبه هشتم دی 1393 )
:: زمان به روز رسانی سایت ( پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 )
:: قیمت خوراک پتروشیمی در ایران ۶.۵ برابر عربستان سعودی ( پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 )
:: وضعیت قیمت مواد اولیه در سال 1393 ( دوشنبه هجدهم فروردین 1393 )
:: کلام آخر درسال 1392 ( سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 )
مقايسه پايه قيمت هاي بورس 91/09/21 با بورس 91/09/14
نوشته شده توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 ) در دسته ی مقايسه قيمت هاي پايه بورس ها   
سه شنبه بیست و یکم آذر 1391 - 17:19

رديف

نوع كالا

اختلاف (تومان)

1

پلی پروپیلن C30S

-189

2

پلی پروپیلن HP502R

-189

3

پلی پروپیلن Z30S

-180.1

4

پلی پروپیلن رافیا HP510L

-159

5

پلی پروپیلن ZH550L

-159

6

پلی وینیل کلراید S70

-125.5

7

پلی اتیلن سبک فیلم 2004TX00

-72.9

8

پلی اتیلن سبک فیلم LF0200

-68.3

9

پلی اتیلن دورانی MD3840UA

-62.9

10

پلی اتیلن سنگین 7000F

0

11

پلی اتیلن سنگین بادی 0035

0

12

پلی اتیلن سنگین OFF-BL3 درجه 2

0

13

پلی اتیلن سنگین بادی BL3

0

14

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA

0.9

15

استایرن بوتادین رابر 1712

3

16

پلی اتیلن ترفتالات TG645

20.7

17

پلی استایرن مقاوم 7240

55.2

18

پلی وینیل کلراید S65

79.3

19

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150

103.1

20

پلی اتیلن ترفتالات BG785

142.3

21

پلی اتیلن ترفتالات BG821

149.5

22

پلی اتیلن سنگین EX3

178.1

23

پلی اتیلن ترفتالات گرید الیاف TG641

213.5

24

پلی اتیلن ترفتالات BG781

230.2


برچسب‌ها: پيش بيني قيمت مواد, قيمت روز مواد, قيمت بورس, مقايسه بورس مواد, pp, pvc, pe, ABS, lld
 
محصولات عرضه شده در بورس و پيش بيني قيمت ها- 91/09/21
نوشته شده توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 ) در دسته ی ليست و مقدار محصولات عرضه شده در بورس   
سه شنبه بیست و یکم آذر 1391 - 16:23

رديف

نوع كالا

في نهايي بورس

پيش بيني كف قيمت

تاريخ معامله

تاريخ تحویل

1

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150

46,447

50,627

1391/09/21

1391/10/06

2

پلی وینیل کلراید S70

21,551

23,491

1391/09/21

1391/09/28

3

پلی وینیل کلراید S65

23,107

25,187

1391/09/21

1391/10/11

4

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1

21,087

22,985

1391/09/21

1391/09/24

5

پلی وینیل کلراید S65

23,150

25,234

1391/09/21

1391/10/06

6

پلی اتیلن ترفتالات LUMP1

18,506

20,172

1391/09/21

1391/09/24

7

پلی اتیلن سنگین OFF - EX3 درجه2

30,179

32,895

1391/09/21

1391/09/29

8

پلی اتیلن سنگین EX3

37,724

41,119

1391/09/21

1391/09/22

9

پلی اتیلن سنگین 7000F

34,658

37,777

1391/09/21

1391/09/26

10

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA

40,940

44,625

1391/09/21

1391/10/04

11

پلی اتیلن سنگین 52518

34,906

38,048

1391/09/21

1391/09/29

12

پلی اتیلن سنگین 5620EA

34,842

37,978

1391/09/21

1391/09/26

13

پلی اتیلن سنگین بادی 0035

35,395

38,581

1391/09/21

1391/10/06

14

پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1

31,856

34,723

1391/09/21

1391/09/26

15

پلی اتیلن سنگین OFF-BL3 درجه 2

29,732

32,408

1391/09/21

1391/09/26

16

پلی اتیلن سنگین بادی BL3

35,395

38,581

1391/09/21

1391/10/06

17

پلی اتیلن دورانی MD3840UA

36,897

40,218

1391/09/21

1391/09/25

18

پلی اتیلن دورانی MD3840UA

36,907

40,229

1391/09/21

1391/09/26

19

پلی اتیلن سبک OFF -0200 درجه 1

33,024

35,996

1391/09/21

1391/09/26

20

پلی اتیلن سبک فیلم 0075

35,490

38,684

1391/09/21

1391/10/06

21

پلی اتیلن سبک فیلم LF0200

35,617

38,823

1391/09/21

1391/10/05

22

پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37

33,800

36,842

1391/09/21

1391/09/26

23

پلی اتیلن سبک فیلم 2004TX00

33,800

36,842

1391/09/21

1391/09/26

24

پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37

33,800

36,842

1391/09/21

1391/09/26

25

پلی اتیلن سبک فیلم 2004TX00

33,800

36,842

1391/09/21

1391/09/26


برچسب‌ها: قيمت مواد, قيمت روز مواد, پيش بيني قيمت مواد, مواد عرضه شده در بورس
 
محصولات عرضه شده در بورس و پيش بيني قيمت ها- 91/09/21
نوشته شده توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 ) در دسته ی ليست و مقدار محصولات عرضه شده در بورس   
سه شنبه بیست و یکم آذر 1391 - 16:21

رديف

نوع كالا

في نهايي بورس

پيش بيني كف قيمت

تاريخ معامله

تاريخ تحویل

26

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T

34,292

37,378

1391/09/21

1391/09/29

27

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ

35,555

38,755

1391/09/21

1391/09/25

28

پلی اتیلن ترفتالات BG781

36,100

39,349

1391/09/21

1391/10/11

29

پلی اتیلن ترفتالات BG785

35,221

38,391

1391/09/21

1391/10/06

30

پلی اتیلن ترفتالات BG821

37,013

40,344

1391/09/21

1391/10/06

31

پلی اتیلن ترفتالات BG825

37,013

40,344

1391/09/21

1391/10/06

32

پلی اتیلن ترفتالات BG785

35,221

38,391

1391/09/21

1391/10/06

33

پلی اتیلن ترفتالات BG821

37,013

40,344

1391/09/21

1391/10/06

34

پلی اتیلن ترفتالات SUPER BRIGHT

37,249

40,601

1391/09/21

1391/10/06

35

پلی اتیلن ترفتالات TG645

35,834

39,059

1391/09/21

1391/10/06

36

پلی اتیلن ترفتالات TG645

34,128

37,200

1391/09/21

1391/10/06

37

پلی اتیلن ترفتالات گرید الیاف TG641

35,834

39,059

1391/09/21

1391/10/06

38

پلی اتیلن ترفتالات گرید الیاف TG641

34,128

37,200

1391/09/21

1391/10/06

39

پلی استایرن معمولی 1540

43,141

47,024

1391/09/21

1391/10/06

40

پلی استایرن مقاوم 7240

47,566

51,847

1391/09/21

1391/10/06

41

پلی پروپیلن HP525J

36,510

39,796

1391/09/21

1391/09/26

42

پلی پروپیلن ZR230C

39,910

43,502

1391/09/21

1391/09/25

43

پلی پروپیلن C30S

35,910

39,142

1391/09/21

1391/09/25

44

پلی پروپیلن Z30S

35,999

39,239

1391/09/21

1391/09/25

45

پلی پروپیلن HP502R

35,910

39,142

1391/09/21

1391/09/26

46

پلی پروپیلن رافیا HP510L

36,210

39,469

1391/09/21

1391/09/26

47

پلی پروپیلن ZH550L

35,910

39,142

1391/09/21

1391/09/25

48

پلی پروپیلن FI160

36,210

39,469

1391/09/21

1391/09/26

49

استایرین بوتادین رابر1502

60,578

66,030

1391/09/21

1391/10/06

50

استایرن بوتادین رابر 1712

51,364

55,987

1391/09/21

1391/10/06


برچسب‌ها: قيمت مواد, قيمت روز مواد, پيش بيني قيمت مواد, مواد عرضه شده در بورس
 
ليست و مقدار اوليه قابل عرضه در بورس امروز - 91/09/21
نوشته شده توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 ) در دسته ی محصولات قابل عرضه در بورس   
سه شنبه بیست و یکم آذر 1391 - 11:16

ردیف

مجتمع تولید کننده

نام محصول

گرید

مقدار عرضه (تن)

محل تحویل

نوع بسته بندی

1

تبریز

پلی استایرن معمولی

GPPS1540

3000

تبریز

پالت

2

پلی استایرن مقاوم

HIPS7240

4000

تبریز

پالت

3

ABS

ABS

2000

تبریز

پالت

4

لاله

پلی اتیلن سبک

LD-2004TX00

1012

ماهشهر

پالت چوبی

5

پلی اتیلن سبک

LD-2004TC37

2002

بندرعباس

پالت چوبی

6

پلی اتیلن سبک تزریقی

LD-1922T

3014

ماهشهر

پالت چوبی

7

جم

پلی اتیلن

BL3

3993

عسلویه

پالت

8

پلی اتیلن

HD52518

990

عسلویه

پالت

9

پلی اتیلن

EX3-OFF2

572

عسلویه

پالت

10

پلی اتیلن

BL3-off2

682

عسلویه

پالت

11

بندرامام

PVC

pvc-S67

4000

ماهشهر

پالت

12

پلی اتیلن

LF0200

1200

ماهشهر

پالت

13

پلی اتیلن

LH0075

800

ماهشهر

کیسه

14

SBR

SBR1712

252

ماهشهر

پالت فلزی

15

SBR

SBR1502

250

ماهشهر

پالت چوبی

16

پلی اتیلن سنگین بادی

HB0035

5000

ماهشهر

جامبو

17

پلی اتیلن سنگین بادی

HB0035-OFF1

150

ماهشهر

پالت

18

PVC

PVCS70-OFF1

50

ماهشهر

پالت

19

پلی اتیلن

LF0200 OFF1

50

ماهشهر

جامبو


برچسب‌ها: قيمت روز مواد, مواد عرضه شده در بورس, پيش بيني, قيمت, pp, pvc, pet, pe, abs
 
ليست محصولات و قيمت هاي پايه ي مواد اوليه قابل عرضه در بورس - 91/09/21
نوشته شده توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 ) در دسته ی محصولات قابل عرضه در بورس   
سه شنبه بیست و یکم آذر 1391 - 11:13

ردیف

مجتمع تولید کننده

نام محصول

گرید

مقدار عرضه (تن)

محل تحویل

نوع بسته بندی

20

اروند

PVC

S65

2002

ماهشهر

پالت

21

PVC

S65OFF1

902

ماهشهر

پالت

22

PVC

EPVC-7244OFF1

220

ماهشهر

پالت

23

تندگویان

PET

BG821

2500

ماهشهر

جامبو

25

PET

BG785

1000

ماهشهر

جامبو

26

PET

BG781

400

ماهشهر

جامبو

27

PET

BG825

4994

ماهشهر

جامبو

28

PET

TG645

800

ماهشهر

جامبو

29

PET

TG645

200

ماهشهر

جامبو

30

PET

TG641

2000

ماهشهر

جامبو

31

PET

TG641

500

ماهشهر

جامبو

32

PET

TGSB

400

ماهشهر

جامبو

33

PET

TGSB

100

ماهشهر

جامبو

34

 

PET

LUMP1

240

ماهشهر

فله

35

مهر

پلی اتیلن

7000F

5000

شاداباد

پالت

36

غدیر

PVC

S65

1000

ماهشهر

پالت

37

خوزستان

پلی کربنات

PGPCOFF2

200

ماهشهر

کیسه

38

بازرگانی پتروشیمی

پلی اتیلن وارداتی گرید پایپ

P6006

484

رباط کریم

پالت

39

پلی اتیلن سبک فیلم وارداتی

FB3003

720

بندرعباس

کیسه

40

پلی استایرن انبساطی دیرسوز وارداتی

FMS

120

رباط کریم

کیسه

41

پلی استایرن انبساطی دیرسوز وارداتی

FSA

90

رباط کریم

کیسه

42

ABS وارداتی

SD0150

480

رباط کریم

کیسه


برچسب‌ها: مواد عرضه شده در بورس, قيمت مواد, قيمت روز مواد, pp, pvc, pet, pe
 
قيمت روز موا اوليه پليمري - 91/09/18
نوشته شده توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 ) در دسته ی قيمت روز مواد اوليه   
شنبه هجدهم آذر 1391 - 15:57

رديف

نام مواد

1391/09/12

1391/09/13

1391/09/15

1391/09/18

1

پلي اتيلن BL3

3800

3740

3820

3850

2

پلي اتيلن 5620

3830

3820

3820

3770

3

پلي اتيلن HI500

3550

3480

3570

3580

4

پلي اتيلن 52518

3550

3480

3580

3580

5

iاتيلن 4

****

3750

****

****

6

اتيلن بندر امام 0075

4380

4220

4100

4220

7

اتيلن 0035

3800

3740

3830

3850

8

پايپ اميركبيرx3

4380

4300

****

4270

9

مارونx5

3830

3850

3900

3930

10

اميركبير-x5

3850

3800

****

****

11

اتيلن 020بندر امام

4360

4220

4100

4200

12

3840

4950

4950

****

****

13

3840- off 1

4500

4500

****

****

14

پايپ كره - مالزي -PE100

4350

4350

4350

4300

15

پايپ كره - مالزي-مشكي -PE100

4650

4650

4650

4650

16

LCY-پلي پروپيلن تايوان

كف بندر6250

كف بندر6250

كف بندر6250

كف بندر6300

17

ppz30sپلي پروپيلن

4970

4820

4760

4700

18

ppc30sپلي پروپيلن

4750

4700

4550

4500

19

ppv30sپلي پروپيلن

5250

5450

****

****

20

pp jپلي پروپيلن740

5400

5400

****

5230

21

پلي پروپيلن 510L

4950

4700

****

4550

22

پلي پروپيلن 510L- زرشيمي جمبو

****

4450

****

****

23

پلي پروپيلن550j

****

****

4200جمبو

****

24

پلي پروپيلن552R

كف4650

4450جمبو

جمبو4200

****

25

پلي پروپيلنx30g

4700

4700

4500

****

26

x35fپلي پروپيلن

4700

4700

4500

4400


برچسب‌ها: قيمت مواد, قيمت روز مواد, قميت pp, قيمت اتيلن, قيمت pvc, قيمت pet, قيمت پت
 
ليست محصولات پليمري عرضه شده در بورس و پيش بيني قيمت - 91/09/07
نوشته شده توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 ) در دسته ی ليست و مقدار محصولات عرضه شده در بورس   
سه شنبه هفتم آذر 1391 - 15:34

رديف

نوع كالا

في نهايي بورس

پيش بيني كف قيمت ها

تاريخ معامله

تاريخ تحویل

1

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150

47,527

50,854

1391/09/07

1391/09/22

2

پلی وینیل کلراید S65

23,918

25,592

1391/09/07

1391/09/22

3

پلی وینیل کلراید S70

22,687

24,275

1391/09/07

1391/09/22

4

پلی اتیلن سنگین EX3

37,835

40,483

1391/09/07

1391/09/12

5

پلی اتیلن سنگین EX5

35,087

37,543

1391/09/07

1391/09/11

6

پلی اتیلن سنگین بادی 0035

35,395

37,873

1391/09/07

1391/09/22

7

پلی اتیلن سنگین بادی BL3

35,395

37,873

1391/09/07

1391/09/28

8

پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV

36,876

39,457

1391/09/07

1391/09/13

9

پلی اتیلن سبک فیلم 0075

37,730

40,371

1391/09/07

1391/09/22

10

پلی اتیلن سبک فیلم LF0200

37,270

39,879

1391/09/07

1391/09/22

11

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA

38,689

41,397

1391/09/07

1391/09/12

12

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ

37,833

40,481

1391/09/07

1391/09/11

13

پلی اتیلن سبک خطی 209UA

38,960

41,687

1391/09/07

1391/09/11

14

پلی اتیلن ترفتالات BG781

34,171

36,563

1391/09/07

1391/09/22

15

پلی اتیلن ترفتالات BG785

33,798

36,164

1391/09/07

1391/09/22

16

پلی اتیلن ترفتالات BG821

35,518

38,004

1391/09/07

1391/09/22

17

پلی اتیلن ترفتالات BG825

35,518

38,004

1391/09/07

1391/09/22

18

پلی اتیلن ترفتالات BG785

33,798

36,164

1391/09/07

1391/09/22

19

پلی اتیلن ترفتالات BG821

35,518

38,004

1391/09/07

1391/09/22

20

پلی اتیلن ترفتالات TG645

 

0

1391/09/07

1391/09/22


برچسب‌ها: ليست قيمت مواد اوليه پليمري, مواد اوليه عرضه شده در بورس, قيمت روز مواد
 
ليست مواداوليه پليمري ارائه شده در بورس و پيش بيني قيمت -91/09/07
نوشته شده توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 ) در دسته ی ليست و مقدار محصولات عرضه شده در بورس   
سه شنبه هفتم آذر 1391 - 15:32

رديف

نوع كالا

في نهايي بورس

پيش بيني كف قيمت ها

تاريخ معامله

تاريخ تحویل

21

پلی اتیلن ترفتالات گرید الیاف TG641

33,699

36,058

1391/09/07

1391/09/22

22

پلی استایرن معمولی 1540

42,483

45,457

1391/09/07

1391/09/22

23

پلی استایرن معمولی OFF -1540 درجه 1

38,235

40,911

1391/09/07

1391/09/11

24

پلی استایرن معمولی OFF -1540 درجه 2

33,986

36,365

1391/09/07

1391/09/11

25

پلی استایرن مقاوم 7240

48,304

51,685

1391/09/07

1391/09/22

26

پلی پروپیلن ZH525J

41,600

44,512

1391/09/07

1391/09/11

27

پلی پروپیلن Z30S

43,787

46,852

1391/09/07

1391/09/11

28

پلی پروپیلن رافیا C30S

41,780

44,705

1391/09/07

1391/09/11

29

پلی پروپیلن رافیا HP510L

41,598

44,510

1391/09/07

1391/09/12

30

پلی پروپیلن ZH550L

41,300

44,191

1391/09/07

1391/09/11

31

پلی پروپیلن ZH552R

41,300

44,191

1391/09/07

1391/09/11

32

پلی پروپیلن FI160

41,300

44,191

1391/09/07

1391/09/12

33

پلی پروپیلن SF060

41,300

44,191

1391/09/07

1391/09/12

34

استایرین بوتادین رابر1502

60,729

64,980

1391/09/07

1391/09/22

35

استایرن بوتادین رابر 1712

52,640

56,325

1391/09/07

1391/09/22


برچسب‌ها: ليست قيمت مواد اوليه پليمري, مواد اوليه عرضه شده در بورس, قيمت روز مواد
 
قيمت هاي روز مواد اوليه پليمري - 91/08/10
نوشته شده توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 ) در دسته ی قيمت روز مواد اوليه   
چهارشنبه دهم آبان 1391 - 16:1

رديف

نام مواد

1391/08/06

1391/08/07

1391/08/08

1391/08/10

1

پلي اتيلن BL3

4500

4500

4450

3850

2

پلي اتيلن 5620

4350

4150

4150

3950

3

پلي اتيلن HI500

3800

3800

3750

3300

4

پلي اتيلن 52518

3900

3850

3800

3400

5

پلي اتيلن I4

4100

3900

3800

في بازار نامشخص

6

اتيلن 0075

5550

5390

5300

4750

7

اتيلن 0035

4300

4340

4300

3700

8

x3

5150

5150

5150

5000

9

پلي پروپيلن 020

5500

5350

5300

4700

10

ppz30sپلي پروپيلن

6400

6520

6400

5850

11

ppc30sپلي پروپيلن

في بازار نامشخص

في بازار نامشخص

في بازار نامشخص

5850

12

ppGپلي پروپيلن740

في بازار نامشخص

6170

6100

5900

13

m1600پلي پروپيلن

في بازار نامشخص

6170

6080

6050

14

پلي پروپيلن كوپليمرxcf

6240

6250

6100

5700

15

پلي پروپيلن 332

6900

في بازار نامشخص

7100

6800

16

پلي پروپيلن R60

في بازار نامشخص

في بازار نامشخص

7300

في بازار نامشخص

17

پلي پروپيلن R40

6150

6100

6200

5850

18

پلي استايرن 7240

6450

6300

6350

5750

19

پلي استايرن 1540

5050

5200

5150

4550

20

ABSاي بي اس

7150

6940

6900

6060

21

ABSاي بي اس (گلپايگان)

6980

6690

6800

5850

22

LLDمكمل

5200

5150

5100

4800

23

كربنات

1320

1320

1350

1350

24

گرانول بازيافتي pp سفيد - كرم

توافقي

توافقي

توافقي

توافقي

25

گرانول بازيافتي هايمپك سراميكي

توافقي

توافقي

توافقي

توافقي

26

گرانول بازيافتي هايمپك سفيدپرك

توافقي

توافقي

توافقي

توافقي

27

پرك pp

توافقي

توافقي

توافقي

توافقي

28

پرك هايمپك

توافقي

توافقي

توافقي

توافقي


برچسب‌ها: قيمت روز مواد, پليمر, پلاستيك, اتيلن, رنگ
 
ليست كالاهاي ممنوعه براي صادرات
نوشته شده توسط سيامك سپهريان ( 09156862915 ) در دسته ی اخبار مربوط به پتروشيمي   
چهارشنبه دهم آبان 1391 - 9:0

بر اساس درخواست تعداد زيادي از دوستان براي اعلام ليست كالاهاي ممنوعه براي صادرات مطلب زير ارائه شده است :

بر اساس تصميم هيئت وزيران، صادرات ۵۲قلم کالا ممنوع شد. معاون فني و امور گمرکي گمرک ايران با اشاره به نوسان هاي نرخ ارز و ايجاد برخي چالش ها در عرصه تجارت خارجي، دليل ممنوعيت صادرات برخي از کالاها را جلوگيري از احتمال کمبود آن ها در بازار عنوان کرد. اين در حالي است که اعلام فهرست کالاهاي صادراتي ممنوعه واکنش هاي متفاوتي در ميان فعالان اقتصادي کشور به همراه داشت. يحيي آل اسحاق، رئيس اتاق بازرگاني تهران به ايسنا گفت: براي تهيه اين فهرست با بخش خصوصي مشورت نشده است.وي با اشاره به اين که برخي اقلام صادراتي مهم مانند آلومينيوم در اين فهرست قرار گرفته اند، افزود: متاسفانه تلاش دوستان ما براي متقاعد کردن دولت در زمينه تغيير اين فهرست به نتيجه نرسيد و دولت آن را ابلاغ کرد.رئيس سازمان حمايت در نامه‌اي به رئيس سازمان توسعه تجارت، ممنوعيت صادرات 50 قلم کالا به همراه کليه اقلام دارويي و پزشکي را اعلام کرد.به گزارش فارس، در نامه تقوي رئيس سازمان حمايت به صافدل معاون وزير صنعت و رئيس سازمان توسعه تجارت آمده است: در راستاي اجراي مفاد مصوبه شماره 134268/ت 47898 ه مورخ 1391.7.8 هيئت محترم وزيران و با عنايت به تصميمات متخذه در جلسه هماهنگي مورخ 91.8.3 معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت متبوع که نمايندگان آن سازمان نيز در جلسه مذکور حضور داشتند ليست کالاهايي که صادرات آنها ممنوع مي‌باشد به شرح زير اعلام مي‌گردد:1 - گندم، 2 - آرد، 3 - شکر، 4 - قند، 5 - روغن نباتي، 6 - گوسفندزنده، 7 - گوشت قرمز، 8 - کاتدمس، 9 - مفتول مسي، 10 - پوست خام، 11 - انواع لاستيک خودرو، 12 - انواع محصولات پليمري، 13 - ماشين آلات صنعتي و راه سازي وارداتي، 14 - قطعات خودروي وارداتي، 15 - انواع کاغذ، 16 - جو، 17 - ذرت دامي، 18 - کنجاله سويا، 19- دانه سويا، 20 - شمش آلومينيوم، 21 - شمش فولاد، 22 - قراضه آهن، 23 - ضايعات پت، 24 - آخال کاغذ، 25 - سولفور موليبدن، 26 - انواع چوب، 27 - چاي وارداتي، 28 - وت بلو (گاوي و گوسفندي)، 29 - انواع برنج وارداتي، 30 - انواع علوفه، 31 - انواع شير خشک، 32 - انواع کره حيواني، 33 - انواع محصولات فولادي، 34 - دوده کربن، 35 - سولفات سديم، 36 - کربنات سديم، 37 - سود کاستيک، 38 - اسيد سولفونيک، 39 - LAB (ال.اي.بي) ، 40 - بنزن، 41 - جوش شيرين، 42 - استايرن مونومر، 43 - پلي اتيلن، 44 - پلي پروپيلن، 45- پلي اتيلن ترفتالات، 46 - پي وي سي ، 47 - دي اکتيل فتالات، 48 - اکريلونيتريل 49-بوتادين استايرن، 50 - کريستال ملامين.در اين نامه آمده است: صادرات کليه اقلام دارويي، تجهيزات پزشکي و درماني که با ارز مرجع وارد شده‌اند در اين مرحله ممنوع اعلام مي‌شود و ليست کالاهاي توليد داخل که در ساخت آنها از مواد اوليه وارداتي با ارز مرجع استفاده شده است پس از اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مجددا ارسال خواهد شد. در حالي فهرستي متشکل از 50 کالا از سوي حمايت براي ممنوع شدن صادرات آنها به سازمان توسعه تجارت ابلاغ شده که دو کالاي ديگر نيز به اين فهرست افزوده شده، اما بخشنامه مربوط به ممنوعيت صادرات اين دو کالا هنوز به گمرک ابلاغ نشده است. به گزارش ايسنا، بر اساس اعلام گمرک ايران، تخم مرغ نطفه‌دار و تخم مرغ خوراکي نيز به فهرست کالاهاي ممنوعه صادراتي اضافه شده‌اند.


برچسب‌ها: كالاهاي ممنوعه براي صادرات, محصولات پليمري, اتيلن, قيمت روز مواد
 
صفحات وبلاگ

درباره ماسيامك سپهريان ( 09156862915 ) ٍ قيمت هاي روز بازار مواد اوليه تهران - خريد و فروش مواد اوليه نو و بازيافتي
ایمیل : ssep1366@yahoo.com
رنک گوگل :
آی پی شما :